Oversiktskart - Ørfiske

Beskrivelse

Ørfiske er et av de vann som opprinnelig rant til Nitelva, men som ble snudd/overført til Maridalsvannet for å sikre Oslo tilstrekkelig med vann.

Høsten 1999 og våren 2000 ble det utført omfattende utbedringsarbeider på Ørfiskedammen. På luftsiden ble dammen forsterket med en fylling på opp til fem meter i bredden nederst. Damkronen ble avrettet og utvidet inntil fire meter i bredden. På damkronen ble det nærmest vannet lagt en rekke med høye steinblokker.

Adkomstveien nedenfor dammen ble flyttet 8–10 meter bort fra dammen i en lengde av ca. 100 meter. Men dette er ikke første gangen veier ved Ørfiske blir flyttet.

Ørfiskedammen, slik vi kjenner den i dag, ble påbegynt i 1908, etter at det først ble laget en tunnel fra Ørfiske til Elmedalen, slik at vannet kunne renne ned til Movatn og videre til Maridalsvannet. Denne tunnelen ble påbegynt høsten 1899, og er 1270 meter lang. Søndre Ørfiskevann ble etter hvert nedtappet, og en ny tunnel ble påbegynt for at nordre Ørfiskevann skulle kunne tømmes. Dette anlegget er 209 meter langt, men bare 69 meter av det er lagt i tunnel.

Greveveien fra Hakadal Verk til Hammeren i Maridalen gikk opprinnelig mellom de to Ørfiske-vannene, men ble lagt om vest og nord for Nordre Ørfiskevann.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Ørfiske