#1513: Slengfehøgda

Type: Topp, ås
Moh.: 415 m

Oversiktskart - Slengfehøgda

Beskrivelse

Kolle nord på åsryggen øst for Store Gryta/Grytedalen. Ryggens høyeste punkt og trigpunkt. I den bratte lia mot vest er det et stort område med flatehogst, skrenter og uryddig bunn som er vanskelig å forsere. I de andre retningene er det gammelskog, og mot øst en stuprekke. Utsikten fra Slengfehøgda er nokså begrenset, men Maridalsvannet kan skimtes mellom trestammene. "Slengfe" skal skrive seg fra hadelandske skogsarbeidere, som når de kjørte tømmer på dårlig føre sa: "No sleng og feng det over myrane."Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Slengfehøgda