#1514: Revlikollen

Type: Topp, ås
Moh.: 410 m
Steder i nærheten [ Revlia Slengfehøgda Store Gryta ]

Oversiktskart - Revlikollen

Beskrivelse

Kolle syd på åsryggen øst for Store Gryta/Grytedalen. På toppen og i den ganske bratte lia mot vest ned mot Revlitjern er urørt gammelskog på moseteppe, av Friluftsetaten i Oslo omtalt som eventyrskog. Mot syd er det områder med ganske glissen skog over et sort flatehogstfelt. Herfra er det utsikt mot Oslogryta og åsene bak. Mot øst partier med gammelskog ned mot Bispedalen. Den gamle Hadelandsveien går som blåsti gjennom dette området. Mot nord fortsetter den småkollete åsryggen over i Slengfehøgda.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Revlikollen