Oversiktskart - Lomtjennet (Flystripa)

Beskrivelse

Lomtjennet eller Flystripa som plassen gjerne kalles lokalt, er en viktig innfallsport fra sør til løypene i området Hurdal - Feiring. Her er det parkering mot avgift til Mathiesen Eidsvold Værk ANS. Da skogsbilveien som går her (Byfellaveien) ble anlagt først på 1960-tallet, ble det samtidig bygd ei flystripe. Den ble brukt av småfly som gjødslet skogen. Byfellavegen tar av fra vegen Eidsvoll Verk - Hurdal ca 4 km etter at en har kjørt av E6 ved Nebbeneskroene.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Lomtjennet (Flystripa)

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Lomtjennet (Flystripa)