Oversiktskart - Byfellavegen (Tisjøen)

Beskrivelse

Innfallsport og parkeringsplass som ligger langs vegen fra Hurdal til Minnesund, ca. 1 km sørøst for Hermods plass. Om vinteren er den ofte brukt av barnefamilier, da start her gir korteste veg til Vingerdalsstua (løype 972). Løype 971 mot Hermods plass tar av til høyre etter et par hundre meter. Det er også fint å sykle herfra.

Hurdal Hele Året har ansvaret for plassen og tar parkeringsavgift, registreres med mobiltelefon (forklaring på oppslagstavla på plassen).Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Byfellavegen (Tisjøen)

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Byfellavegen (Tisjøen)