Oversiktskart - Hermods plass

Beskrivelse

Hermods plass er den største parkeringsplassen midt oppe på Minneåsen mellom Hurdal og Minnesund (på toppen langs bilvegen fra Hurdal til Minnesund). Fra parkeringsplassen går skiløyper nordover mot Aklangen/Hurdal Skisenter og sørover mot Lomtjennet/Haraldvangen. Det er et fint utgangspunkt for skitur til Vingerdalstua.

Plassen er oppkalt etter Hermod Jansen. Han var en ivrig skiløper og lokalpolitiker, og det var han som arbeidet for og fikk gjennomført at det ble anlagt parkeringsplass her. Han hadde også tanker om både skistue og lysløype i området, men det har det aldri blitt noe av.

Det foreligger planer om utvidelse av plassen, da den ved store utfartsdager er i minste laget.

Hurdal Hele Året har ansvaret for plassen og tar parkeringsavgift, registreres med mobiltelefon (forklaring på oppslagstavla på plassen).

Like ved Hermods plass, der løype 967 til Haraldvangen tar av, ser en et skilt der det står Gml. ridevegen. Dette er en gammel bygdeveg mellom Bundli ved Hurdalssjøen og Stensby i Eidsvoll. Stien er merket. Den krysser løypenettet vårt også to andre steder: løype 971 Hermods plass – Vingerdalstua og løype 972 Byfella (Tisjøen) – Vingerdalstua omtrent der disse to løypene går sammen og løype 968 Haraldvangen – Siridalsvegen 3-400 meter før en når Siridalsvegen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Hermods plass

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Hermods plass