#1526: Steinsjøen

Moh.: 434 m
Steder i nærheten [ Hersjøen ]

Oversiktskart - Steinsjøen

Beskrivelse

Vann som ligger i kommunene Østre Toten, Hurdal og Eidsvoll. Det er både sik, abbor og gjedde av bra størrelse i vannet. Øst for vannet ligger Steinsjøen skytefelt, som disponeres av Forsvaret. Om vinteren går det preparert skiløype på vestsiden av vannet (mot Torsætra eller Almelihaugen), mens det går sykkelrute mot blant annet Torsætra og Almelihaugen øst for vannet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Steinsjøen