#1537: Henivangen

Steder i nærheten [ Buvannet ]

Oversiktskart - Henivangen

Beskrivelse

Tidligere seter i Gjerdrum for Heni-gårdene og antagelig også for gården Korsmo. Seteren ble nedlagt i 1840-årene. I dag er det bare tuftene igjen, men med den fine beliggenheten ved sydenden av Buvannet er dette en fin rasteplass. Det er også stikryss her. Om vinteren går det skiløype forbi. Den går fra Spikertjernhytta eller Kogstadvangen til Årstadvangen.

Driluftsgruppa Utsyn og Gjerdrum historielag har satt opp en inforkasjonsplaket på stedet. Der står det blant annet at Henivangen alltid har vært et populært møtested i denne delen av Romeriksåsene. Da seterdriften stoppet her, fortsatte Heni-folkene setringen på Årstadvangen.

En historie er også viet plass på plakaten: "I 1732 ble Kristoffer Olsen stevnet av kverneierne langs Gjermåa. Olsen skulle ha revet ned en demning de hadde bygd opp ved Henisetra, i utløpet av Buvatnet (der det nå er bru).

Her var det tydeligvis en interessekonflikt: Kanskje hadde Olsen slåtteteiger og beiteområder som ble forringet når vannstanden i Buvatnet ble for høy. Samtidig var det møllebruk i hvert fossefall i bygda, med et opplagt behov for å regulere vassøringa i den beskjedne elva vår."Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Henivangen