#1557: Råkalidammen

Område: Eidsvoll - Nes
Moh.: 210 m

Oversiktskart - Råkalidammen

Beskrivelse

Dammen er satt opp som vannmagasin til et sagbruk på nedsiden av dammen. Det er i dag kun rester igjen etter sagbruket. Selve dammen er i de senere år satt i stand av Vøyen Vel.

Et par hundre meter nedenfor ligger plassen Råkalia som var husmannsplass på siste halvdel av 1800-tallet. I dag står det ei åpen brakke her og plassen er parkering for folk som skal ut på tur fra Råkalidammen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Råkalidammen

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Råkalidammen