#1570: Haugbrua

Moh.: 210 m

Oversiktskart - Haugbrua

Beskrivelse

Bro over Steinsjøelva i Hurdal kommune, rett før den møter Høverelva og blir til Hurdalselva. Fylkesvei 553 (Høversjøvegen) går på brua, og på sørsiden av brua møter denne vegen Steinsjøvegen. I dette vegkrysset møtes også sykkelrute 572 (Haugbrua - Holtjennet), sykkelrute 698 (Haugbrua - Rognlivegskillet) og sykkelrute 699 (Haugbrua - Steinsjøen).Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Haugbrua