#1571: Langton

Moh.: 205 m
Steder i nærheten [ Hurdalssjøen ]

Oversiktskart - Langton

Beskrivelse

Langton er to gardsbruk lengst sør i Hurdal, liggende mellom Hurdalssjøen og Østsidevegen (vegen mellom Eidsvoll Verk og Hurdal). Etter å ha passert bebyggelsen på veg mot Eidsvoll, er det skiltet veg ned til Langtonsand, en populær badeplass. Her ved badeplassen renner Skillebekken, grensebekken mellom Hurdal og Eidsvoll, ut i Hurdalssjøen.

Rett etter avkjøringa til Langtonsand er det et vegkryss der Byfellavegen tar av. Byfellavegen er en skogsbilveg der det andre endepunktet er ved Tisjøen på Minnesåen. Denne vegen er, mot avgift, åpen både sommer og vinter for motorisert ferdsel opp til den såkalte Flystripa.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Langton