Oversiktskart - Moss

Beskrivelse

Moss kommune er Østfolds nordligste by og grenser til kommunene Vestby i nord, Våler i øst og Rygge i syd. Byen har over 32 000 innbyggere (2017).

Arealmessig sett er Moss en liten kommune. Totalarealet er 63,49 kvadratkilometer fordelt på 58,02 kvadratkilometer land og 5,47 kvadratkilometer vann.

I 1954 ble Kråka valgt som symbol i byvåpenet.

E6 passerer ved Mosseporten, og litt lengre syd - i nabokommunen Rygge - ligger Moss Lufthavn Rygge med forbindelser både innenland og utenlands.

I Moss ligger en av Oslofjordens tre viktigste havner der betydelige mengder med gods og varer importeres til landet. Gjennom byen går Rv 19 med de trafikkproblemene det medfører frem til ferjekaia og forbindelsen over fjorden til Horten.

Moss er kjent for sin lange kyststrekning med mange og fine strender, flere av dem beliggende så å si i sentrum ved Værla, Kanalen og Nesparken, de fleste dog på Jeløy. Både på Jeløy og bysiden fra sentrum og langs Mosseelva med tilknytning til marka er det anlagt i alt 30-35 km med turveier.

I øst ligger Vansjø og innbyr til flotte padleturer og annet friluftsliv. Kano kan leies i Nesparken. Nordøst for byen ligger Mossemarka med gode muligheter for friluftsliv i form av sykkelturer om sommeren og skiturer i et godt løypenett om vinteren.

Tidligere hadde Moss en meget allsidig industri med alt fra hermetikk/næringsmiddel, mølle, sko og konfeksjon, mekanisk/verkstedindustri, glassverk og skipsbyggeri og papir og cellulose-fabrikk.

I dag er byen et viktig handels- og servicesenter for regionen. I byen ligger også Statens hus med Fylkesmannen og de fleste av statens øvrige virksomheter i Østfold.

Opprinnelig ble byen anlagt i området rundt og ved Mossefosssen med et vannfall på ca. 20 meter. Her var det først og fremst næringsliv med sagbruk og møller. Det var også eksport av trelast til utlandet, da Mossesundet bød på trygg og god havn. Moss fikk bystatus i 1720 og ble dermed Norges 12. by.

Navnet Moss kommer av formen Mors. Dette var navnet på Mosseelva nedenfor Vansjø. Omkring år 1400 finner man referanser til et sted «vid Mos» «Mos» Finnes også på Jacob Zieglers kart over Skandinavia fra 1529.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Moss