Oversiktskart - Noreødegården

Beskrivelse

Navnet kommer av Norar, som betyr trangt vannløp (Norebekken). Noreødegården har hatt bosetting helt siden før Svartedauen. Der hvor løypa går i bro over Svartbekk ses rester av noe som trolig har vært en gårdssag eller -kvern. Eies av Moss kommune og er tilholdssted for Mossemarka Hestesenter, Orienteringsklubben Moss og Moss Bueskyttere. Bilparkering på høyre side før gården, eller ved Mosseporten Senter.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Noreødegården