#1620: Tanumskogen

Område: Vestmarka
Moh.: 150 m
Steder i nærheten [ Tanum kirke Tanumplatået ]

Oversiktskart - Tanumskogen

Beskrivelse

En stor «hundremeterskog» rundt Tanum kirke med omtrentlig utstrekning i retning syd-nord 1,7 km, i retning øst-vest 0,6 km på det bredeste. Stup og skrenter mot øst, det flate Tanumsplatået med gårder og bølgende åkre mot vest. I området nord for kirken er det en oldtidsvei og gravhauger nær denne. Øst for jordet i nord ligger Tanumutsikten, og i brattlia nedenfor denne Kirkerudgruvene. Syd for kirken er det inne i skogen jorder som fortsatt holdes i hevd. Fra kirken går det god sti til Tokerudutsikten, med utsikt mot øst fra Lommedalens munning til på Nesodden. På 1970-tallet var det en egen lysløype som rundløype i skogen. På denne tiden ble det utført flatehogst i store deler av den sydligste delen av skogen, og disse områdene er nå dekket av tett kratt, mest bjørk. Det er et omfattende stinett i området. Tanumskogen har eget kulturkart og o-kart, og er vel verdt en tur for andre enn postjegere.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Tanumskogen