#1639: Oppkuvbekken

Moh.: 536 m

Oversiktskart - Oppkuvbekken

Beskrivelse

Oppkuvbekken renner fra Lille Oppkuvvann til Nordre Heggelivann i Ringerike kommune, Buskerud. Langs øverste del av bekken går det skogsbilvei der det kjøres skiløype om vinteren. Her varer skisesongen som regel lenge.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Oppkuvbekken