#1650: Kjønstadsætra

Oversiktskart - Kjønstadsætra

Beskrivelse

Tidligere seter i Nannestad kommune. Den ble i 2017 kjøpt av Bjerke Almenning, og benyttes som fritidsbolig. Den leies ut på åremål. Vinterstid er det et viktig løypekryss ved KjønstadsætraEdit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kjønstadsætra