#1652: Marifjell

Type: Topp, ås
Moh.: 717 m

Oversiktskart - Marifjell

Beskrivelse

Marifjell er det høyeste fjellet i Nannestad kommune i Akershus. Det har en høyde på 717 meter over havet og er det syvende høyeste fjellet i Akershus av fjellene med primærfaktor på minst 50 meter. Toppen ligger innenfor Marifjell naturreservat,som også strekker seg over til Gran kommune i Oppland.

Marifjell naturreservat ble opprettet den 19. desember 2008, og dekker et totalareal på ca. 8 619 dekar. Formålet med naturreservatet er å bevare et stort område med gjenværende gammelskog med dets biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser. I området er det typisk fjellskog og partier med urskogspreg. Området har derfor en særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning som et eksempel på denne type borealt taigaelement på Østlandet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Marifjell