#1657: Kløvberget [Holkebyenga]

Oversiktskart - Kløvberget [Holkebyenga]

Beskrivelse

Boligfelt og innfallsport til Romeriksåsene. Ligger i Nannestad kommune. Her starter Nordåsvegen, som syklistene kan bruke til å komme seg til for eksempel Grustaket og videre innover Nordåsen. Det prepareres også skiløyper herfra, til Breenenga barnehage og Grustaket.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kløvberget [Holkebyenga]

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Kløvberget [Holkebyenga]