#167: Dikemark

Område: Kjekstadmarka
Moh.: 196 m
Steder i nærheten [ Oppsjø Småvannsbu ]

Oversiktskart - Dikemark

Beskrivelse

Innfallsport til Kjekstadmarka nordfra. Utfartsparkeringen ligger like ved (syd for) sykehuset.

Det er Oslo kommune som eier områdene på Dikemark. Dikemark Jernverk var i drift fra 1699 til 1804. Driften var basert på jernforekomster ved blant annet Oppsjø og Kjenner pluss vannkraft og trekull fra de omkringliggende skoger.

I Jernverkets privilegier var det fra 1698 angitt en sirkumfrens hvor verket hadde førsterett til all skogsdrift. 102 gårdsbruk i Asker, Lier og Røyken hadde leveringsplikt, først og fremst trekull. I leveringsområdet var det i alt 458 kølabonner, 128 av dem i Kjekstadmarka. Disse er avmerket på turkartet for Kjekstadmarka.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Dikemark