#1676: Holterkollen

Type: Topp, ås
Moh.: 455 m
Steder i nærheten [ Busterudvangen Gaustadmåsan ]

Oversiktskart - Holterkollen

Beskrivelse

Høyde øst i Nittedal, rett sør for grensen til Gjerdrum. Det går skogsbilvei fra sør opp til toppen.

Holterkollen preges av at det har vært en utstrakt hyttebebyggelse der. Spesielt i tiden like før og like etter krigen var det stor byggeaktivitet. På lørdager kom folk til fots, med sykkel eller kollektivt til området, og de hadde med seg byggematerialer som de bar opp til tomtene sine. Den første hytta ble for øvrig satt opp alt i 1908. Den ble hetende Moestuhytta.

Eldre kart benevner Holterkollen som "Dalskollen". Navnet knytter åsen til Dal-gårdene i Nittedal.

Det sies at det en gang bodde et troll på Holterkollen - Holterkolltrollet, og samtidig holdt Varingskolltrollet til på Varingkollen. Trollene kastet stein mot hverandres kirker (henholdsvis Nittedal kirke og Hakadal kirke). Det ble ingen treff, men Holterkolltrollet kom nærmest, da en av steinene traff ved Kirkeby gård, som ligger ganske nær Hakadal kirke.

Det går skiløyper opp på Holterkollen. De prepareres av og til, og kommer fra Gaustadmåsan, Busterudvangen og Spikertjern.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Holterkollen