#1723: Røstjerna

Moh.: 506 m
Steder i nærheten [ Jaklefoss Ringkollen Ringkollstua ]

Oversiktskart - Røstjerna

Beskrivelse

To tjern sørvest for Ringkollstua. Store Røstjern ligger på 506 moh., mens Lille Røstjern ligger drøyt ti meter lavere. Begge vannene ble demt opp med lange, tørrmurte gråsteindemninger i 1908 som vannreservoarer til Jaklefoss elektrisitetsverk.

Fra 1919 ble Store Røstjern drikkevannskilde for Haugsbygda. I 1953 ble demningen der forsterket med betong, og ny vannledning ble lagt forbi Lille Røstjern. Vannet ble frigitt til bading i 1991.

Scooterløypa over Store Røstjern går fra bygda og opp til møtet med hovedløypa mellom Langtjern og Ringkollen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Røstjerna