#1754: Gullaug stasjon

Område: Kjekstadmarka
Moh.: 107 m
Steder i nærheten [ Gullaugkleiva ]

Oversiktskart - Gullaug stasjon

Beskrivelse

Nedlagt jernbanestasjon i Lier kommune. Den var i drift på Drammensbanen fra 1956, men ble nedlagt da persontrafikken mellom Drammen og Asker ble lagt i tunnel gjennom Lieråsen i 1973.

En periode etter dette gikk det fortsatt godstrafikk forbi stasjonen, men senere ble skinnene fjernet. I dag er traseen blitt en fin turvei, til glede for både gående og syklister. Om vinteren prepareres det skiløype i traseen. Det går også løype innover i Kjekstadmarka fra Gullaug stasjon, for eksempel til Skapertjern.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gullaug stasjon