#1784: Burudåsen

Type: Topp, ås
Moh.: 163 m
Steder i nærheten [ Kalkverket Steinsfjorden ]

Oversiktskart - Burudåsen

Beskrivelse

Ås på Steinssletta i Ringerike kommune. En del av åsen ligger innenfor naturreservatet Hurumåsen/Burudåsen, som ligger i både Hole og Ringerike, og som ble opprettet i 1993. En av årsakene til at dette området er vernet, er den særegne kalkfuruskogen som finnes her. Ved Burudåsens nordende finner vi veikrysset Åsaveien/Vollgata. Herfra går det sykkelruter mot Åsa, Sundvollen og Klekken.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Burudåsen