#1790: Kløfta

Oversiktskart - Kløfta

Beskrivelse

Tettsted i Ullensaker kommune, ca. 8000 innbyggere (2019). Kløfta ligger langs Hovedbanen, den opprinnelige toglinjen mellom hovedstaden og Eidsvoll, og stasjonsbygningen var Norges første. Stednavnet kommer av at hovedveiene fra Oslo til Trondheim og Kongsvinger delte ("kløyvet") seg her.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kløfta