#1793: Liekrysset

Moh.: 218 m

Oversiktskart - Liekrysset

Beskrivelse

Liekrysset er et veikryss i Ullensaker kommune i Akershus. Her møtes Trondheimsvegen, Lievegen og Hauersetervegen. Liekrysset, ca. 1,5 kilometer vest for Hauerseter, er et viktig knutepunkt for syklistene her i området. Nasjonal sykkelrute nr. 7 går gjennom krysset i nord-sør-retning.

Ved krysset står det en bauta som er satt opp til minne om skysskaren som kjørte statsmannen Georg Sverdrup til Eidsvoll-forsamlingen i 1814. På bautaen står det: "Minne om Georg Sverdrups skysskar 16. febr. 1814" - og "Husk at Gud er attåt". Ifølge historien ba skysskaren Sverdrup innstendig om aldri å gi sin stemme til at Norge skulle overgis til Sverige. Skysskarens ord til Sverdrup var "Hva du siger eller gjør, så husk for alting paa, at Gud er attåt".Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Liekrysset