Oversiktskart - Steinsskogen gravlund

Beskrivelse

Steinsskogen gravlund ble innviet i 2002, og det 125 mål store området ligger ved Gamle Ringeriksvei ved foten av Gardlaushøgda. I øst er gravlunden nabo til Øverland arboret, mens den strekker seg til Ankerveien i nord.

I området finnes blant annet gamle rydningsrøyser, rester etter kalkutvinning og fossiler. Området er populært blant turfolket, både sommer og vinter. Her finnes blåveis og mange andre markblomster. Om våren høres fuglesangen godt i disse vakre omgivelsene. Fin utsikt mot landskapsvernområdet Kolsås-Dælivann er det også.

Om vinteren går det skiløype fra gravlundens parkeringsplass til Stein gård, hvorfra det er løyper videre innover i Bærumsmarka.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Steinsskogen gravlund