#1827: Kringla

Moh.: 262 m

Oversiktskart - Kringla

Beskrivelse

Tjern i Oslo kommune, mellom Langsetløkka og Solemskogen. Må ikke forveksles med Kringletjern ved Sinober. Vinterstid går det skiløyper over og forbi tjernet, blant annet fra Langevann, Solemskogen og Langsetløkka. Rett nord for tjernet går det en skogsbilvei, som er populær blant syklister i sommerhalvåret.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kringla