#1842: Klæstad

Type: Gårdsbruk
Område: Hadelandsåsene
Moh.: 305 m
Steder i nærheten [ Grymyr Kittelsrudtoppen ]

Oversiktskart - Klæstad

Beskrivelse

Klæstad gård ligger høyt og fritt i lia på Randsfjordens østside, ca. 1,5 km fra Grymyr. Gården har aner tilbake til 1500-tallet. På slutten av 1700-tallet ble bygningene flyttet et lite stykke ned i lia, men et eldgammelt eiketre står fortsatt der det gamle tunet var. Låven og det gamle våningshuset er revet nå. De var sannsynligvis bygget av materialer fra de gamle gårdsbygningene.

Gården har 900 mål skog og 215 mål dyrket mark, som for det meste benyttes til kornproduksjon. Tidligere var hesten viktig for å transportere tømmeret ned til Randsfjorden, der det ble fløtet videre til sagbrukene på Jevnaker.

I tidligere tider var adkomsten til gården via Haugtvedt-gårdene, men i dag kommer man dit fra riksveien langs Randsfjorden og fra fylkesveien som går mellom Kittelsrud og Betel.

Om vinteren går det preparerte skiløyper fra Grymyr til Klæstad og videre til Betel eller Kittelsrudtoppen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Klæstad