#1843: Betel

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 314 m

Oversiktskart - Betel

Beskrivelse

Løypekryss i Vestre Gran. Her møtes løyper fra Fjordvang, Moger, Lunde og Grymyr. Navnet Betel stammer fra huset Betel i Knarudsmarka, som den lokale grenen av pinsemenigheten bygget i 1964. Huset ble solgt i 2008.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Betel