#1855: Fargo

Område: Totenåsen
Moh.: 471 m
Steder i nærheten [ Olamyra ]

Oversiktskart - Fargo

Beskrivelse

Fargo ligger i Østre Toten kommune i Oppland. Navnet Fargo skal ha blitt til da en utvandrer til Fargo i Nord-Dakota vendte hjem. Området der han bosatte seg er siden den gang blitt kalt Fargo, og eiendommene har fått adresse Fargovegen. Vegen går sørover fra Dystegårdene, hvor det også har stått en gammel middelalderkirke. Det er mange kulturminner etter vegen.

Området Fargo omfattes i hovedsak av gårdene Øverjordet nordre og Øverjordet samt Grumheten og Grumheten nedre, og ligger helt sør i vegen, i overgangen mellom kulturlandskapet og skogsområdene på Totenåsen.

Vestrunden og skiløypa fra KK-plassen møtes her, og hovedløypa går videre inn på åsen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Fargo