#1867: Ljanselva

Område: Østmarka
Moh.: 178 m

Oversiktskart - Ljanselva

Beskrivelse

Ljanselva får sitt vann fra åssidene rundt Lutvann og Nøklevann, renner gjennom Skraperudtjern, under 2 Europaveier og en riksvei, gjennom 2 tunneler (pga. tog og vei) og ned til Bunnefjorden ved Fiskevollen. Totalt 13 km som stort sett kan følges på gode stier og tur-, ski-, sykkelveier.

Elva er livsnerven i et variert natur- og kulturlandskap; med tett løvskog, åpen barskog og frodig «urskog» - med et unikt biologisk mangfold. Fisketrapp for ørreten. Rådyr og rev langs breddene. I 2003 vedtok Oslo bystyre å verne et inntil 100 meter bredt belte langs elva - som fri- og naturvernområder. Senere er elva fra Skullerud og ut til fjorden valgt som et av kommunens 14 «stille områder». Elva er bydelsgrenseelv mellom Nordstrand og Søndre Nordstrand.

«Alle» skoler og barnehager i nærområdet har «adoptert» en bit av elva som de «hegner om». Miljøprosjekt Ljanselva har satt opp skilt med kart og mye informasjon om flora, fauna og de mange kulturminnene som finnes langs elva.

Du finner fyldig informasjon om Ljanselva og Ljanselva miljøpark på Oslo Elveforum sine nettsider.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Ljanselva