#189: Hvalstad

Område: Vestmarka
Moh.: 40 m
Steder i nærheten [ Billingstad Åstad naturreservat ]

Oversiktskart - Hvalstad

Beskrivelse

Tettbebyggelse i Asker kommune, Akershus, omkring stasjonen av samme navn på Drammensbanen, 19 km sørvest for Oslo, del av den sammenhengende bebyggelsen vestover fra Oslo. Villastrøk med rundt 2000 innb. (2005). Noe småindustri samt gartnerier. Asker Museum (med bl.a. Otto og Tilla Valstads samlinger og Hulda og Arne Garborgs hjem, Labråten). Navnet kommer trolig av hval, brukt som manns- el. tilnavn. (Kilde: Store norske leksikon)

Fra Hvalstad går det stier inn i Vestmarka, enten mot Semsvannet (fra Pikeskolen) eller via Billingstad mot Vestmarksetra.

I 1999 stod Hvalstad skole ferdig, og fra jordet rett øst for den går det skiløype frem til Billingstad.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Hvalstad