#1898: Myrskogen

Område: Nordmarka nord
Moh.: 340 m

Oversiktskart - Myrskogen

Beskrivelse

Myrskogen ligger i Jevnaker kommune. Her finner vi Myrskogen idrettsanlegg og klubbhuset til Jevnaker IF Ski. I 2017 startet utbyggingen av skianlegget, og vinteren 2017/2018 ble en ny 5 kilometer lang konkurranseløype tatt i bruk. Løypa vil bli lyssatt i 2018. Senere er det planen å bygge en 2,5 kilometer lang rulleskibane her.

Fra Myrskogen går det skiløype i retning Vangen, og videre på begge sider av E16, mot Kinge og Halvorsrud. Fra Halvorsrud er det forbindelser videre mot Kalvsjø og opp i den nordlige delen av Nordmarka.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Myrskogen