Oversiktskart - Alna

Beskrivelse

Alna, også kjent som Loelva og Alnaelva, er ett av Oslos sju vassdrag. Til alle tider har elva satt sitt preg på Groruddalen. Alnas hovedkilde er Alunsjøen (som også kalles Alnsjøen) i Lillomarka. Etter at den har passert Huken steinbrudd, slutter bekken fra Steinbruvann seg til, deretter ved Brubakk Tokerudbekken/Fossumbekken fra Gjelleråsmarka, og ved Bryn kommer Østensjøbekken fra Østmarka. Store deler av elva har i mange år levd et underjordisk liv, men nå er mye åpnet opp igjen. Landskapet er preget av at elva har skåret seg ned i et dypt lag med leire og på mange steder dannet et ravinelandskap. Det er ganske tettvokst langs elva, edelløvskog på solsiden og barskog på skyggesiden. Dette gjør at både fugle- og dyrelivet er rikt til å være i et by- og industriområde. Langs elva går Alnastien, som Oslo kommunes prosjekt «Groruddalssatsningen» har laget hefter med veivisere og turforslag til. Av særlig interesse er området ved Hølaløkka –Brubakk nord for Grorud jernbanestasjon, med Leirfossen og tidlig industri, og den trange og dunkle Svartdalen fra Brynseng til Enebakkveien, hvor elva forsvinner i rør videre på sin vei til Oslofjorden.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Alna