#1928: Ringiåsen

Type: Topp, ås
Område: Vestmarka
Moh.: 267 m

Oversiktskart - Ringiåsen

Beskrivelse

Ringiåsen eller Ringsåsen er den langstrakte åsryggen mellom jordbrukslandskapet på Tanumplatået og Ramsåsen. Åsen er delt i en større og høyere østlig del og en mindre vestlig del av en kløft med stup, urskog og myr. Toppartiet, som når opp til 267 moh., er dekket av eldre naturskog med furu og gran, mens de bratte sidene har gammel løvskog med grove, døde trær. Over den østre ryggen går det en umerket, men tydelig sti fra Jordbru til Jansbråtan, og diverse mindre stier og tråkk på langs og tvers. På østsiden av østryggen er det en gapahuk med god utsikt mot øst. Ringiåsen fikk status som naturvernområde i mai 2015 begrunnet med dens rike forekomst av rødlistearter og dramatiske natur.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Ringiåsen