#1948: Fuglemyra

Område: Nordmarka syd
Moh.: 402 m
Steder i nærheten [ Fuglemyrhytta Vettakollen ]

Oversiktskart - Fuglemyra

Beskrivelse

Fuglemyra ligger nord for Vettakollen i Oslo, ca. 400 moh., og er en blanding av nedbørsmyr og jordvannsmyr. Det går blåmerket sti langs østsiden og sørsiden av myra. Nord og vest for myra er et småkollete område som avsluttes i høye og lange skrenter og stup. Utenfor myra er granskog med blåbærlyng dominerende. Ved stien øst for myra står det opplysningsskilt med informasjon om spore etter gammel bosetting.

I Miljødirektoratets faktaark om Fuglemyra leser vi: "Myra er meget velutviklet og nærmest uberørt. Fine utforminger av fattig- og nedbørmyr forekommer. Beliggenheten gjør myra aktuell som forsknings- og undervisningsobjekt. Myra har også kulturhistorisk verdi. Gjennom pollenanalytiske undersøkelser er det påvist gamle kullag og frø av matkorn som viser at myra har vært dyrket meget langt tilbake i tid. Estetisk sett har Fuglemyra høy verneverdi og er tidligere foreslått vernet".

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har vurdert mange områder ut fra opplevelseskvaliteter som eventyrskog, og for Fuglemyra skriver forbundet: "Myras landskapsrom og åpne vannspeil kombinert med stillhet gir området terningkast 4" (av 6).Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Fuglemyra