#1963: Brevikbråten

Type: Gårdsbruk
Område: Follomarka
Moh.: 61 m

Oversiktskart - Brevikbråten

Beskrivelse

Brevikbråtan eller Brevikbråten er et idyllisk, lite bruk i skogen. Området er av stor historisk betydning. Det er registrert bosetnings- og aktivitetsområde her helt fra steinalderen. Av registrerte funn er en fangstgrop, fra tiden mellom jernalder og middelalder. Stedet omtales på folkemunne som Brevikbråtan, men Brevikbråten brukes også, spesielt i skriftlige kilder. Informasjon om matrikkelen viser at gårdsnavnet er Bråten. Adressen er Brevikbråten.

Tidligere var bruket antakelig under Brevik Store (søndre), men ble solgt i 1805 og ble eget bruk. I 1723 bodde det to husmenn uten jord her. I 1750 var Bråten en plass med jord. I 1845 bodde det 15 mennesker der, inkludert en husmann og to tjenere. I 1865 ble eiendommen delt. Bruket hadde da tjenestepike og en familie som leide, boende der. Til sammen var det ni personer som bodde der. I nyere tid har det vært barneverninstitusjon her.

Foruten lysløype er det også kunstgressbane, ridesenter, slalåmbakke, svømmehall og flerbrukshall i umiddelbar nærhet til skogen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Brevikbråten