#1986: Ballerud

Type: Gårdsbruk
Område: Bærumsmarka
Moh.: 40 m

Oversiktskart - Ballerud

Beskrivelse

Ballerud er en tradisjonsrik gård i Bærum. Etter at den kom i familien Faales eie i 1906, ble den drevet som et mønstergartneri, der en rekke grønnsaker ble dyrket. Det var også kornproduksjon på gården. På andre del av 1900-tallet ble denne driften gradvis avviklet, og Ballerud hagesenter ble etter hvert en viktig bærebjelke for gårdens økonomi. Hagesenteret ble nedlagt i 2017, til fordel for nye boliger. En del av jordbruksarealet ble solgt til skoleformål (Ramstad skole), og senere ble et annet område utparsellert til boliger. I 1992 ble Ballerud golfklubb startet på en annen del av gårdens areal, med 9-hullsbane og stor driving range. Om vinteren preparerer Bærum kommune skiløyper på golfbanen og driving rangen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Ballerud