#199: Haukelia

Område: Vestmarka
Moh.: 250 m

Oversiktskart - Haukelia

Beskrivelse

Gammel boplass i Lier kommune, helt vest i Vestmarka, like ved Asdøljuvet. Panoramautsikt over blant annet Lierdalen, Holsfjorden. Nå er det en del hytter på området, men fortsatt er det en setervoll som benyttes til beite om sommeren der. Totalt hører det 30-40 mål dyrket mark til Haukelia.

Tidligere var Haukelia husmannsplass under Øvre Nordre Sørsdal gård. Like etter krigen startet en drammenser hønseri, men dette kastet ikke noe særlig av seg. Haukelia ble derfor solgt til en annen drammenser. Han var skredder, og drev gården ved siden av. I 1957 solgte han gården videre til Frantz Stockinger på Skjeggerud gård.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Haukelia