#1993: Gjersjøelva

Område: Sørmarka
Moh.: 20 m

Oversiktskart - Gjersjøelva

Beskrivelse

Gjersjøelva renner fra Gjersjøen og nordover ut i Bunnefjorden. Lengden er 2,6 km med et fall på 42 meter, og veksler mellom stilleflytende partier og dammer, og stryk og fosser. Øverst ligger Nydammen, så kommer Øvre Fall, deretter Langstrøm, og nederst Nedre Fall.

Helt siden 1500-tallet har elva blitt utnyttet av Ljansbruket som kraftkilde til næringsaktiviteter: Det har vært fire oppgangssager, den første nevnt allerede i 1529, to kornmøller, et kruttverk med kruttmølle og salpeterverk, høvleri og to elektrisitetsverk. På det meste arbeidet ca. 280 personer her.

Siden det ikke har vært utbygging langs elva, er det fortsatt mange spor etter denne aktiviteten, som rester av demninger, brofundamenter, tømmerrenner og rørgater. Det øvre elektrisitetsverket var i drift fra 1915 til 1962, og murhuset står fortsatt og huser nå et bilverksted.

Det er lagt til rette for turer langs elva med turstier og opplysningsskilt, og ved Nedre Fall er det rekonstruert en oppgangssag og en kvern drevet med kvernkall. På slutten av 1800-tallet kom lokomobiler i bruk som drivkraft for sager, og Ljansbruket hadde i alt 16 slike. En av dem står sør for oppgangssaga.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gjersjøelva