Oversiktskart - Gjerdingen

Beskrivelse

Gjerdingen ligger i Lunner kommune, og er Markas dypeste vann med en største målt dybde på 60 meter. I utstrekning er Gjerdingen det tredje største i Marka (2,8 kvadratkilometer). Vannet tilhørte opprinnelig ikke Akerselvas tilsig. Men en tunnel mellom Gjerdingen og Daltjuven og en tunnel videre derfra til Sandungen, gjør at Maridalsvannet også mottar vann fra Gjerdingsvassdraget.

Gjerdingen har grenser mot både Lunner almenning, Jevnaker almenning og Løvenskiolds skoger. Det setter også sitt preg på ferdselsmuligheter, fiskerettigheter mm. Grovt sett er østre del Lunner, vestre og nordre del Jevnaker og søndre del Løvenskiold.

Mulig å kjøre bil helt inn via bomvei fra Jevnaker eller Olimb (Lunner).

Gjerdingen er kanskje Markas aller beste krepsevann!

Gjerdingen har navn etter den gamle fiskeinnretningen "gjerde".Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gjerdingen