#2003: Svartoråsen

Type: Topp, ås
Område: Vestmarka
Moh.: 226 m

Oversiktskart - Svartoråsen

Beskrivelse

Svartoråsen ligger vest i Bærum kommune, og er forlengelsen av Ringiåsen mot nord: en ganske smal åsrygg med stup på vestsiden mot Ursdalen og Ramsåsen, og på østsiden mot Tanumplatået. I nord ender den i Skuibakken. Toppartiet, som når opp til 226 moh., er dekket av eldre naturskog med furu og gran. Høyvokste trær i åssidene gjør at det er sparsomt med utsiktspunkter. Det går flere umerkede, parallelle stier over åsen på langs, men ingen stier eller tråkk ned de stupbratte sidene. I hver ende av åsen ligger det en hytte, som begge ser ut til å være ute av bruk.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Svartoråsen