#2004: Høgvolltoppen

Type: Topp, ås
Moh.: 665 m

Oversiktskart - Høgvolltoppen

Beskrivelse

Høgvolltoppen ligger nord for Øyangens nordende i det høytliggende området nord for Ringkollen. Med sine 665 moh. er den en av de høyeste åsene i Marka, men siden den er én av flere høye og skogkledte åser i området, er den ikke særlig markert. Selve toppen er dekket av stor skog, og utsikten derfra er meget beskjeden. Men vestsiden dekkes av flere store hogstfelt, så derfra er det utsikt mot syd mot Gjørudshaugen og Nyseteråsen.

Nord for åsen går det blåmerket sti til Hinghanghaug, og i dalen syd for den er det en gammel, oppbygd vei fra Østerdamsveien mot Styggdalen. På selve åsen er det bare dyretråkk og traktorslep.

Men navnet er av nyere dato, for på rektangelkartet fra 1872 er Høgvolltoppen og ryggen vest for denne tegnet som lang ås med navn TørBrend(e)n, mens Gjørudshaugen er tegnet som en mindre ås, og ikke navnsatt.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Høgvolltoppen