Oversiktskart - Stein gård

Beskrivelse

Tradisjonsrik gård beliggende like ovenfor Øverland gård, på vei mot Bærums Verk. Fra Stein fører sti og skiløype nordover i Bærumsmarka, f.eks. til Nygård og Brunkollen. Til gården hører ca. 2000 dekar, hvorav det meste er skog. Noe husdyrdrift og maisproduksjon. En del av virksomheten er basert på seminardrift og utleie til arrangementer.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Stein gård