#2013: Kirkebygjermenningen

Moh.: 293 m

Oversiktskart - Kirkebygjermenningen

Beskrivelse

Langt, smalt og ikke minst idyllisk vann som ligger i kommunene Nittedal (vestre del av vannet), Gjerdrum (sørøstre del av vannet) og Nannestad (nordøstre del av vannet). I nord går vannet over i vannet Smalgjermenningen. Her er det en 34 meter lang klopp som gjør at man kan seg tørrskodd over til den andre siden.

I østenden av vannet er det en rehabilitert steinkistedam, og her er starten på Midtelva, som går ned til Gjerdrumsgjermenningen. Under rehabiliteringen av demningen i 2017 ble Kirkebygjermenningen tappet ned. Da dukket det opp rester fra gamle boplasser, som kan være helt fra steinalderen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kirkebygjermenningen