#2019: Bjørnerud stasjon

Moh.: 175 m
Steder i nærheten [ Hov ]

Oversiktskart - Bjørnerud stasjon

Beskrivelse

Bjørnerud, mellom Hov og Fluberg, var stoppested på Valdresbanen fra 1905. I 1949 ble stoppestedet oppgradert til stasjon. Ti år senere ble den så nedgradert til stoppested, og deretter holdeplass. Bjørnerud hadde krysningsspor, og en liten stasjonsbygning i to etasjer. Et stabbur var det også her. Driften på Valdresbanen opphørte ved inngangen til 1989.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Bjørnerud stasjon