#2039: Vik

Moh.: 66 m

Oversiktskart - Vik

Beskrivelse

Vik er det største tettstedet i Hole kommune. Dette er også kommunesenter, med kommunens administrasjonsbygg, et lite handlesenter, skole, barnehage og legesenter. Posten ble flyttet til Sundvollen, som er det andre tettstedet i bygda, som følge av lokal motstand mot post i butikk i sin tid.

Hole kommune hadde i 2019 6831 innbyggere, og de fleste bor rundt Vik og mot Sundvollen. Det er en fin utfarts-/pendler-parkering på Vik. Her stopper også bussen, som går mot Oslo og Hønefoss ca. en gang i timen.

For å komme til skiløypene på Viksåsen og Kongo går du gjennom Vik skole og opp på jordet nedenfor Hole herredshus. Går du forbi kjøpesenteret, kan du gå i Rytterakerrunden.

På sommeren er det fint å gå turer i Viksåsen eller Gjesvalåsen, og det er mulig å sykle på stiene på Viksåsen. Sykler du opp Røyseveien, er det mange muligheter for flotte turer rundt om i Holebygda.

Liker du å gå på skøyter, er ofte Steinsfjorden et meget bra valg.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Vik