#2044: Gjesvold gård

Moh.: 85 m
Steder i nærheten [ Hole herredshus Vik ]

Oversiktskart - Gjesvold gård

Beskrivelse

Gård på Vik i Hole. Her er det bra med parkeringsplasser for turfolk. For å komme til løypa: Gå ca. 50 meter sydover og videre ned på jordet hvor løypa Rytterakerrunden går. Nordover går løypa mot Hole herredshus, og sydover en runde ned mot fjorden før det går opp forbi Heksehuset og opp til Borgeng. Adressa er Fekjærveien 10, 3530 Røyse hvis du bruker GPS.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gjesvold gård