#2051: Berg

Type: Gårdsbruk
Område: Vestmarka
Moh.: 147 m
Steder i nærheten [ Semsvannet ]

Oversiktskart - Berg

Beskrivelse

Helt siden middelalderen var det to Berg-gårder sør/sørvest for Semsvannet. Navnet kommer av beliggenheten innunder Bergsåsen. I tidens løp har eiendommene blitt delt opp og solgt, men fremdeles er det landbruksdrift ved Store Berg gård. Her er det også et ridesenter.

Tidligere var det både vannhjul og kalkovner tilknyttet Berg-gårdene.

På jordene ved Berg går det skiløyper, som Skiforeningen preparerer. De går gjennom kulturlandskapet i Askers lavland, og har forbindelse til de andre løypene i Vestmarka.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Berg