#2079: Butterud

Type: Gårdsbruk
Område: Vestmarka
Moh.: 125 m

Oversiktskart - Butterud

Beskrivelse

Butterud gård ligger på Tanumplatået ved Stovivann, og ble ryddet allerede i middelalderen. Dette området er svært fruktbart, og er et av de beste jordbruksområdene i Bærum. I dag er det mest korn og jordbær gården leverer. Navnet Butterud kommer av mannsnavnet Butti, som den første rydningsmannen antagelig het.

Om vinteren preparerer kommunen skiløyper på Tanumplatået, og disse går også til Butterud. Når det ikke er snø, er det fint å ferdes til fots eller på sykkel gjennom dette flotte og tradisjonsrike kulturlandskapet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Butterud